BHV & Wetgeving

Een werkgever wordt door de Arbowet (art. 23) verplicht tot het aanwijzen van één of meer werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV’er).

Wanneer er zich in een bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.

Het aantal BHV’ers binnen een organisatie is afhankelijk van het aantal aanwezige werknemers en derden en de risico’s binnen het bedrijf. Er moet altijd een BHV-er aanwezig zijn. Het is daarom verstandig om rekening te houden met vrije dagen, ziekte of anderen redenen voor afwezigheid van een BHV’er.

BHV’ers zijn gewone werknemers. Als er in het bedrijf echter iets gebeurt – er breekt brand uit, iemand bezeert zich of er is misschien wel een ontruiming nodig – dan zijn het BHV’ers die actie ondernemen. Zij weten wat er moet gebeuren als er brand is, of wat zij moeten doen als iemand flauwvalt. Zij weten ook wat zij moeten doen als het gebouw ontruimd moet worden. In zo’n geval zorgen de BHV’ers er samen voor dat de mensen zo rustig mogelijk, maar wel snel, het gebouw kunnen verlaten.

BHV’ers zijn opgeleid om binnen het bedrijf een voorpostfunctie te vervullen totdat de professionele hulpverleningsdiensten (politie, brandweer en ambulance) zijn gearriveerd. Zij nemen maatregelen om letsel en schade zoveel mogelijk te beperken.

Het is belangrijk dat de BHV’ers beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren.

Kijk voor meer informatie op www.arboportaal.nl/onderwerpen/bedrijfshulpverlening

Zelf aan de slag om te kijken wat nodig is op gebied van BHV? Kijk op www.rie.nl