Privacy Statement

Privacy Statement

 

Sabine Niewold Veiligheidstrainingen

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

 

Ondernemer:              Sabine Niewold

Onderneming:            Sabine Niewold Veiligheidstrainingen

Bezoekadres:             Middendorp 4

9414 AE Hooghalen

Nederland

E-mail:                        info@sabineniewold.nl

Telefoonnummer:       +31 (0) 6 5189 1993

KvK-nummer:             59898992

 

 

Sabine Niewold Veiligheidstrainingen is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Sabine Niewold Veiligheidstrainingen is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Sabine Niewold Veiligheidstrainingen is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Sabine Niewold Veiligheidstrainingen, waaronder https://www.sabineniewold.nl.

 

Sabine Niewold Veiligheidstrainingen verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, de app, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door Sabine Niewold Veiligheidstrainingen opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Sabine Niewold Veiligheidstrainingen. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Sabine Niewold Veiligheidstrainingen om de overeenkomst uit te voeren.

 

Sabine Niewold Veiligheidstrainingen gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Sabine Niewold Veiligheidstrainingen altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Sabine Niewold Veiligheidstrainingen worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;

– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor de certificering: uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Sabine Niewold Veiligheidstrainingen altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@sabineniewold.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

– in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

– in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Sabine Niewold Veiligheidstrainingen gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Sabine Niewold Veiligheidstrainingen, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

 

 

Tot slot zijn er Verwerkersovereenkomsten gesloten met externe partij(en) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Indien het voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is bijzondere persoonsgegevens te verwerken, wordt altijd expliciet toestemming aan u gevraagd.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@sabineniewold.nl.

 

Het staat Sabine Niewold Veiligheidstrainingen vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Sabine Niewold Veiligheidstrainingen.

Past die pet ons nog wel allemaal?

“Daar zit ik dan met het boekje: “De dappere ridder” voor me. Het boekje gaat over een man die papa heet en wordt opgeroepen door de Koning. De Koning voert oorlog tegen een andere Koning en de papa moet komen om te helpen…”

Indrukwekkende Blog van een moeder, vrouw, partner van een agent. Een agent die dagelijks risico tijdens zijn werk loopt om anderen te beschermen. Agressie, geweld……… en dan opeens heb je te maken met de beroepsziekte PTSS.

Is er wel genoeg aandacht voor deze beroepsziekte in Nederland? Ik denk het niet. Triest eigenlijk. Ik denk dat alle hulpverleners, of je nou agent, ambulanceverpleegkundige of militair bent, het risico lopen op deze ziekte. Wat zou het mooi zijn als er voor deze helden en hun gezinnen wat meer aandacht en hulp komt. Want zij staan daar voor ons klaar waar anderen hard weglopen!

https://yoo.rs/op.eigen.kracht/blog/past-die-pet-ons-nog-wel-allemaal-3-1499853333.html?Ysid=33339

Opleidingen Stop de bloeding – red een leven

Vanaf september starten wij met het geven van opleidingen Stop de bloeding – red een leven.

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered. Het is niet ondenkbaar dat in de toekomst Nederland wordt getroffen door een (bom)aanslag of massale schietpartij, nu dit soort aanslagen steeds vaker voorkomen in West-Europa. De terreurdreiging is, ook in Nederland, onverminderd hoog. De verwondingen tijdens een aanslag gaan meestal gepaard met levensbedreigend bloedverlies, waardoor de overlevingskansen van slachtoffers snel afnemen naarmate de tijd verstrijkt.

Elke seconde telt.

Informatie en offerte via: info@sabineniewold.nl

http://www.stopdebloedingredeenleven.nl/